Background

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

1- Dizayn hizmetleri; PED & EN & ASME & API.

2- Sanayi Tesisleri projelendirme, inşaat, montaj, kurma, devreye alma, her türlü testlerini yapma-yaptırma, gözetim ve kontrollük, işletme, bakım ve onarım işlerini yapma-yaptırma,

3- Sanayi Tesisleri inşaat, montaj, test, işletme ve bakım prosedürlerinin hazırlanması ve uygulama denetimlerinin yapılması.

4- Sanayi tesislerinde her türlü modifikasyon, yenileme, tamir bakım işlerini, yapmak, yaptırmak. Konu hakkında gerekli method of statement hazırlama , risk analizleri yapma uygulama, boru, vana, her türlü ekipman, teçhizat ve sarf malzemelerinin temini, alımı ve satımı. 

5-Sanayi tesislerinde ve atölyemizde vana, emniyet vanası, pilot kontrollü vana, vakum breaker, regülatörlerin bakımları, onarımları ve testlerini yapmak raporlamak. 

6- Tahribatlı (NT), tahribatsız (NDT) Testleri yapmak, yaptırmak, gözetim, kontrolluk, denetim, danışmanlık hizmetleri vermek.

7- Emniyet vanalarının on-line (trevitest, preventest, sıcak test) ve off-line (bench test, soğuk test) testlerinin yapılması sertifikalandırılması.

8- Pompaların, eşanjörlerin bakım, onarım, tamir ve performans testlerinin yapılması raporlanması.

9- Kazanlarda, basınçlı kaplarda ve kondenserlerde bakım, tamir, boru değiştirme, test ve kontrollük hizmetleri.

10- Boru hatlarının tamir, yenileme, yeni imalat ve montaj işlerinin yapılması.

11- Kaynak haritalarının hazırlanması kaynak raporlarının hazırlanması. Kaynak yöntem testlerinin yapılması ve Kaynakçıların sertifikalandırılması.

12- Yangın sistemi ve pompalarının performans testleri.

13- Yüzey hazırlama ve yüzey kaplama işlemlerini yapmak yaptırmak, makina, ekipman ve sarfmalzemelerinin teminini sağlamak.

14- Boru ve ekipman izolasyonlarının yapılması, yaptırılması.

15- Çelik konstrüksiyon projelendirme, imalat ve montaj işleri, kontrollüğü.

16- EN 13445, ASME SECTION VIII Basınçlı Kapların tasarım hesaplamalarını yapmak, imalat proje çizimlerini yapmak.

17- API 650, AWWA 100 standartlarına göre depolama tanklarının tasarım hesaplamaları ve imalat proje çizimlerini yapmak.

18- Montaj ve duruş planlamalarının yapılması.

19- Arıza ve teknik problemlerin analiz edilmesi, teknik raporlarının hazırlanması.