Background

Emniyet Vanaları, Pilot Vanalarının Testleri (Online test, Trevitest, Preventest, In-situ Test, Soğuk Test, Bench Test, Canlı Test)

  • Emniyet Vanalarının ve Pilot vanalarının canlı testleri ve soğuk test hizmetlerini vanaları sökmeden ve sistem çalışırken yaparak Sertifikalandırmak,
  • Emniyet vanaları, Pilot vanaları, Emniyet ventilleri, Emniyet subapları fonksiyon testleri. Emniyet Vanalarının canlı testleri, Emniyet vanalarının online testleri sertifikalandırılması
  • Emniyet (PSRV-Pressure Safety Relief Valves), Rölyef (RV-Relief Valve) vanalarının, POSRV Pilot kontrollü emniyet vanalarının, VB vakum kırıcılarının, Regülatörlerinin bakım (overhaul) ve tamir işleri
  • Emniyet vana, pilot vana testleri ve montaj kontrolleri
  • Emniyet vana plug sökme işlemleri
  • Emniyet vana, pilot vana, vakum kırıcıları, regülatörlerin soğuk testleri
  • Emniyet vana, pilot vana, vakum kırıcıları, regülatörlerin overhaul işlemleri
  • Emniyet vana ndt işlemleri
  • Emniyet vana basınç testleri standartlara uygun olarak yapılmaktadır.

PSV Online Testin çalışma prensibi; emniyet vanası, emniyet valfleri, emniyet ventillerinin spindılına (miline) bir hidrolik kuvvet uygulayarak valfin yay kuvvetini yenmesi esası üzerine kurulmuştur. Bu sistemde, hidrolik güç silindiri, ayarlanabilir kol ve aparatlar, bilgisayara bağlı elektronik kuvvet transduceri ve bilgisayar ünitelerinden oluşmuştur.

Bilgisayardan elde edilen printout’ da, hat basıncı, emniyet valfi set basınç değeri, emniyet valfi açma yükü gibi değerler görüldüğü gibi emniyet valfin Emniyet Vanalarının açmasının grafiği (basınç-zaman ve akustik) olarak karakteristiğini gösteren sertifika verilmektedir.

PSV Online Test, emniyet vanası, emniyet valfleri, emniyet ventillerini test tezgâhına getirmeden, sökmeye gerek kalmadan ve sistem devrede iken teste imkân veren (Hot Test) bir sistemidir.

Emniyet Vanaları Online Test ile buhar, gaz, hava ve su sistemlerinde kullanılan birçok emniyet ventili ve relief valflerin testi mümkündür. Emniyet Vanalarının bu test metodu, yaylı tip, torsion bar dizaynlı ventillerde Emniyet Vanalarında uygulanabilir.

Firmamız, normal işletme şartlarında tesise ve emniyet vanası, emniyet valfleri, emniyet ventillerine hiçbir zarar vermeden Emniyet Vanalarının test ve kontrolüne, gerektiğinde Emniyet Vanalarının ayarlanmasına imkân veren, özel olarak Emniyet Vanalarının testleri için geliştirilmiş, bilgisayar destekli, hidrolik sistem, akustik ve basınç seviyelerini grafik olarak kayıt ve print eden cihazlar ile yapmaktadır.

Cihazlarımız TURKAK Onaylı izlenebilirliği sağlanmış Laboratuvarlar tarafından uluslararası standartlara uygun olarak kalibrasyonu yapılarak sertifikalandırılmıştır.

PSV Online Test SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

Sıcak Test (Hot Test) faydaları:
Riskler azaltılarak, tesis güvenilirliği ve emre amadeliği arttırılır
Test için sistemi durdurmak gerekmez
Tesisin shutdown sonrası commission süresi oldukça kısalır, emniyet vanası, emniyet valfleri, emniyet ventillerinin gerektiğinde büyük bakıma (overhaul) alınır. (Test sonucuna göre)
Kaynaklı/ Flanşlı emniyet valfler devrede iken ayar edilebilir
Basıncı ayarlamak için sıcaklık kompenzasyonuna ihtiyaç duyulmaz

Uygulama Alanları
Termik, Hidrolik ve Nükleer Santrallerde
Deniz üzerindeki gaz ve petrol platformları
Rafineriler ve Petrokimyasal Tesisler
Gübre Fabrikaları
Yiyecek işleme Fabrikaları
Parfümeri Tesisleri
Kâğıt, kâğıt hamuru fabrikalar v.s gibi birçok sektörde
Tekstil fabrikaları
Merkezi ısıtma sistemi kazan ve aksesuarlarında
Basınçlı kapların mevcut olduğu tüm tesisler.

Referanslarımızdan Bazıları
http://www.tecont.com.tr/OBEF_presentation2010.pdf