Background

KONTROLLÜK HİZMETLERİ

1- Endüstriyel proje tasarım ve kontrolleri yapmak.

2- Proje uygulama, montaj, kalite denetimleri ve gözetimler yapmak.

3- Proje uygunluk kontrolleri, boyutsal ölçüm kontrolleri, gözetim ve denetim hizmetleri.

4- Montaj eksiklerinin tespiti, takibi, tamamlanmasına nezaret etme ve işverene teslim hizmetleri.

5- Basınçlı sistemlerin Hidrostatik ve Pnömatik test paketlerinin hazırlanması, testlerini yapma-yaptırma kontrol, gözetim ve denetimi.

6- (WPS, PQR, WQR) Kaynak yöntem prosedürleri hazırlama, Kaynakçı ve kaynak yöntem testleri yapmak, yaptırmak, eğitim, gözetim ve kontrolluk, sertifikalandırma yapmak.

7- 3. Taraf gözetim ve kontrollük hizmetleri.

8- Kalite kontrol, kalite güvence denetim ve gözetim hizmetleri.

9- Ürün imalat kalite kontrolleri.

10- Makina, Araç ve Ekipman performans testleri ve kabul kontrolleri.

11- FAC Fabrika Kabul Testleri.

12- SAT Saha Kabul Testleri.

13- Devreye alma, işletme aktiviteleri.

14- Kalite, çevre ve iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemleri kurulması, danışmanlık ve denetimleri.

15- Risk analizleri ve kontrolleri.

16- İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) mevzuatlarına uygun Kazanlar, Basınçlı kaplar, depolama tankları ve boru sistemlerinin sıcak ve soğuk kontrollerini yapmak.

17- Yangın algılama sistemleri, yangın söndürme sistemleri kontrolleri.