TECONT ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

TECONT  ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

520-01     Rev.3

11.10.2018

Tecont, tüm faaliyetlerini müşteri odaklı olarak sürdürerek, müşteri memnuniyetini ve güvenini arttırarak büyümeyi, faaliyet gösterdiği sektörlerde farklılaşmayı ana hedefleri olarak belirlemiştir.

Firmamız, müşterilerinin ve çalışanlarının bilinçlendirilmesine önem vererek, insan kaynağını sürekli geliştirerek, pazarın taleplerine uygun yeni hizmet arayışı içinde olarak, kalite, çevre, insan sağlığı ve teknik emniyete değer vererek, yasal mevzuatlara uyumlu, bağımsız, tarafsız, bilgi güvenliği ve gizliliğine önem vererek kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlayacağını taahhüt eder.

                                                                               

                                  Genel Müdür