Kontrollük Hizmetler

Firmamız, Teknik Kontrolluk, Mühendislik ve Danışmanlık konularında hizmet vermek amacıyla Ekim-2011 Tarihinde Istanbul’da kurulmuştur.

KONTROLLUK HİZMETLERİ

1- Endüstriyel proje tasarım ve kontrolleri yapmak,

2- Proje uygulama, montaj, kalite denetimleri ve gözetimler yapmak,

3- Proje uygunluk kontrolleri, boyutsal ölçüm kontrolleri, gözetim ve denetim hizmetleri,

4- Montaj eksiklerinin tespiti, takibi, tamamlanmasına nezaret etme ve işverene teslim hizmetleri,

5- Basınçlı sistemlerin Hidrostatik ve Pnömatik test paketlerinin hazırlanması, testlerini yapma-yaptırma kontrol, gözetim ve denetimi,

6- (WPS, PQR, WQR) Kaynak yöntem prosedürleri hazırlama, Kaynakçı ve kaynak yöntem testleri yapmak, yaptırmak, eğitim, gözetim ve kontrolluk, sertifikalandırma yapmak,

7- 3. Taraf gözetim ve kontrolluk hizmetleri,

8- Kalite kontrol, kalite güvence denetim ve gözetimleri,

9- Ürün imalat kalite kontrolleri

10- Fabrika çıkışı son ürün kabul kontrolleri

11- Makina, Araç ve Ekipman performans testleri ve kabul kontrolleri

12- Kalite, çevre ve iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemleri kurulması, danışmanlık ve denetimleri,

13- Risk analizleri ve kontrolleri,

14- İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) mevzuatlarına uygun Kazanlar, Basınçlı kaplar, depolama tankları ve boru sistemlerinin sıcak ve soğuk kontrol ve sertifikalandırmasını yapmak,

15- Yangın algılama sistemleri, yangın söndürme sistemleri kontrolleri.

Tagged with: